Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng đến với Điều khoản sử dụng tại TapChiCosmetics.com.

Các điều khoản sử dụng sau đây được áp dụng cho tất cả các dịch vụ tại TapChiCosmetics.com (bao gồm truy cập qua tên miền https://tapchicosmetics.com/) như xem sản phẩm, đặt mua sản phẩm, quản lý tài khoản… Tuy nhiên, có thể có thể có thêm các điều khoản khác áp dụng riêng cho từng dịch vụ.

Khi dùng dịch vụ tại TapChiCosmetics.com, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản này. Do vậy, xin hãy đọc chúng một cách kỹ lưỡng.

Các điều khoản có thể thay đổi mà không cần báo trước, trong trường hợp đó, nếu vẫn sử dụng dịch vụ sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Xin hãy đọc thêm về cách chúng tôi áp dụng chính sách riêng tư tại TapChiCosmetics.com tại đây.

THÀNH VIÊN

Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân khi đăng ký. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sai sót khi khách hàng không cung cấp thông tin đầy đủ hay không chính xác.

THÔNG TIN DO NGƯỜI DÙNG ĐƯA LÊN

Các thông tin do người dùng đưa lên, bao gồm nhưng không giới hạn các đánh giá, phản hồi, câu hỏi… không phản ánh quan điểm của chúng tôi, các quan điểm này bắt buộc phải tuân thủ luật pháp nước CHXHCN Việt Nam, không được trái với thuần phong mỹ tục, không mang tính chính trị, tôn giáo và không được bôi nhọ, hạ thấp nhân phẩm người khác.

Tất cả các thông tin vi phạm sẽ bị xóa ngay lập mà không cần thông báo trước.

Các tài khoản vi phạm cũng sẽ bị xử lý và có thể bị khóa vĩnh viễn.

MUA HÀNG

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin thanh toán và giao hàng chính xác.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc tài chính, trong trường hợp có nghi vấn về giao dịch, chúng tôi có quyền tạm ngừng giao dịch để xác minh thêm.

Khi đặt hàng nhưng không nhận, quý khách cần thông báo ngay cho chúng tôi, nếu hàng đã bắt đầu chuyển đi, quý khách sẽ phải trả phí chuyển hàng, nếu từ chối trả phí này có thể dẫn đến việc khóa tài khoản vĩnh viễn.

ĐIỂM TÍCH LŨY

Xin xem thêm về điểm tích lũy tại đây.

KHÓA TÀI KHOẢN

Việc vi phạm các điều khoản sử dụng có thể dẫn đến việc tài khoản của quý khách bị khóa vĩnh viễn, trong trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho chủ sở hữu tài khoản bị khóa, đồng nghĩa với việc tất cả các tài khoản khác của chủ sở hữu cũng sẽ bị khóa.

Điểm tích lũy có trong tài khoản bị khóa sẽ bị hủy toàn bộ, chúng tôi có toàn quyền quyết định việc sử dụng số điểm này.